Ons bedrijf respecteert ten volle de privacy van zijn klanten. Om de vertrouwelijkheid van alle door u aan ons verstrekte informatie te waarborgen, houden wij ons strikt aan het hieronder beschreven privacybeleid.

Privacybeleid Toepassingsgebied

Voor gebruikers van de site om informatie in te dienen en de server links de persoonlijk identificeerbare informatie.

Inhoud van de informatieverzameling

Nadat u uw bestelling hebt ingediend, verzamel ik uw persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals naam, e-mailadres, postcode, ontvangstadres, telefoon enzovoort.

Ons bedrijf kan automatisch informatie ontvangen en vastleggen in het logboek van uw browser of server, inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, informatie in cookies van Ons bedrijf en verslagen van webpagina's die u hebt bezocht.

Bescherming en gebruik van informatie

De hierboven beschreven informatie die door ons bedrijf wordt verzameld, zal worden gebruikt voor:

 • Het verlenen van productdiensten aan klanten;
 • om klanten producten, stimulansen en distributiediensten aan te bieden;
 • Verlenen van andere diensten aan klanten.

Informatie waarover ons bedrijf beschikt met betrekking tot een klant wordt vertrouwelijk behandeld, behalve in de volgende omstandigheden:

 • U stemt in met het delen van de informatie met een derde partij;
 • Het product en de diensten waarom u hebt verzocht, kunnen alleen worden aangeboden als uw informatie wordt vrijgegeven;
 • De informatie wordt door onze onderneming binnen de grenzen van haar bevoegdheden op passende wijze bekendgemaakt, zoals vereist door de wet, op bevel van een bevoegde instantie of zoals vereist in gerechtelijke procedures;
 • Wanneer ons bedrijf wettelijk verplicht is informatie aan een derde partij bekend te maken in omstandigheden waarin ons bedrijf een overtreding van de servicevoorwaarden of enige andere regelgeving met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten van ons bedrijf ontdekt;
 • Met het oog op de bescherming van de belangen van de klanten en het publiek in geval van nood;
 • Alle andere omstandigheden waarin ons bedrijf het nodig acht om informatie over een persoon te publiceren, samen te stellen of bekend te maken.

E-mail beleid

Wij verbinden ons ertoe uw e-mail adres vertrouwelijk te houden. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonneelijsten niet aan derden, en wij zullen uw persoonlijke informatie op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstantie of bedrijf verstrekken, tenzij de wet ons hiertoe dwingt.

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u tijdig te informeren over onze productinformatie.

Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt bewaren in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

CAN-SPAM Naleving

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet wordt in alle e-mailberichten die door onze organisatie worden verzonden duidelijk vermeld van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien bevatten alle e-mailberichten beknopte informatie over hoe u zich van onze mailinglijst kunt laten verwijderen, zodat u geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

Keuze/Opt-Out

Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van communicatie van ons en onze partners door het lezen van de afmeldingsinstructies onderaan elke e-mail die zij van ons ontvangen op elk gewenst moment.

Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief of reclamemateriaal wensen te ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze communicatie door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

Herzieningen van het privacybeleid

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid te herzien.

Neem contact met ons op

Als u vindt dat uw prive-informatie ten onrechte openbaar is gemaakt of als u niet langer de diensten van het bedrijf wilt accepteren, of als u opmerkingen of suggesties heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar ons bedrijf, wij zullen dit tijdig doen.

Voorwaarden en Condities

 • Deze voorwaarden vertegenwoordigen de uiteindelijke en volledige overeenkomst tussen de partijen en geen voorwaarden die op enige wijze de hierin vermelde bepalingen wijzigen of veranderen zullen bindend zijn voor Ons Bedrijf, tenzij ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend en goedgekeurd door een functionaris of een ander bevoegd persoon van Ons Bedrijf. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden zal worden gewijzigd door verzending van goederen door Ons Bedrijf na ontvangst van een aankooporder, verzendingsverzoek of gelijksoortige formulieren van Kopers die gedrukte voorwaarden bevatten die aanvullend zijn op of in strijd zijn met de voorwaarden hierin. Indien een voorwaarde, clausule of bepaling ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke verklaring of uitspraak geen invloed hebben op de geldigheid van andere voorwaarden, clausules of bepalingen in deze overeenkomst.
 • AANVAARDING VAN BESTELLINGEN - Alle bestellingen zijn onderworpen aan een schriftelijke prijsverificatie door bevoegd personeel van Our Company, tenzij schriftelijk is aangegeven dat zij voor een bepaalde periode vast zijn. Verzending van goederen zonder schriftelijke prijsverificatie houdt geen aanvaarding in van de prijs in de order.
 • VERVANGING - Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, een alternatief product van dezelfde soort, kwaliteit en functie te vervangen. Indien de koper geen vervanging aanvaardt, moet de koper uitdrukkelijk verklaren dat geen vervanging is toegestaan wanneer de koper een offerte aanvraagt, indien een dergelijke offerteaanvraag is gedaan, of, indien geen offerteaanvraag is gedaan, wanneer hij een bestelling plaatst bij Ons Bedrijf .
 • PRIJS - Opgegeven prijzen, met inbegrip van eventuele transportkosten, zijn geldig voor 10 dagen, tenzij aangewezen als vast voor een specifieke periode op grond van een schriftelijke offerte of schriftelijke verkoop aanvaarding afgegeven of geverifieerd door een officier of ander bevoegd personeel van Ons Bedrijf . Een prijs aangeduid als vast voor een bepaalde periode kan worden herroepen door Ons Bedrijf als de herroeping schriftelijk is en wordt gemaild naar de koper voorafgaand aan het moment dat een schriftelijke aanvaarding van de prijs wordt ontvangen door Ons Bedrijf. verzendpunt. Ons Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren in het geval dat verkoopprijzen die lager zijn dan de genoteerde prijzen worden vastgesteld door overheidsvoorschriften.
 • VERVOER - Tenzij anders bepaald, zal Ons Bedrijf zijn oordeel gebruiken bij het bepalen van de vervoerder en de route. In beide gevallen zal Ons Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor vertragingen of buitensporige transportkosten die het gevolg zijn van zijn keuze.
 • VERPAKKING - Tenzij anders bepaald, zal Ons Bedrijf alleen voldoen aan zijn minimum verpakkingsnormen voor de gekozen transportmethode. De kosten van alle speciale verpakkingen, ladingen of verstevigingen op verzoek van de koper zijn voor rekening van de koper. Alle kosten van verpakking en verzending voor de speciale uitrusting van de Koper worden betaald door de Koper.
Nederlands
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Nederlands