Theo thống kê từ Chi nhánh Xe công nghiệp của Hiệp hội Công nghiệp Máy xây dựng Trung Quốc, trong tháng 4 năm 2020, 69.719 xe nâng đã được bán ra, tăng 12.915 chiếc, tương đương 22,7% theo năm; trong đó: các công ty trong nước bán được 64.461 chiếc trong tháng đó, tăng 12.945 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 25,1%; các công ty nước ngoài đã bán trong tháng đó là 5258 chiếc, giảm 30 chiếc hay 0,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán xe nâng điện trong tháng 4 là 33.750 chiếc, tăng so với cùng kỳ là 9.491 chiếc, tăng 39.1%; Doanh số bán xe nâng động cơ đốt trong là 35.969 chiếc, tăng so với cùng kỳ là 3.424 chiếc, tăng 10.5%. Xe nâng điện chiếm 48,4%.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, doanh số bán xe nâng cộng dồn là 197.518 chiếc, giảm so với cùng kỳ là 12.265 chiếc, giảm 5.85%; trong đó: doanh số bán cộng dồn của các doanh nghiệp trong nước là 181.107 chiếc, cùng kỳ giảm 7.129 chiếc, giảm 3.79%; doanh số bán hàng cộng dồn của các công ty nước ngoài là 16.411 chiếc, giảm 5136 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm 23,8%; Doanh số bán hàng cộng dồn của xe nâng điện là 95.697 chiếc, tăng so với cùng kỳ là 3788 chiếc, tăng 4.12%; xe nâng điện chiếm 48,4%, và doanh số tích lũy của xe nâng động cơ đốt trong là 101.821 chiếc, giảm 16053 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.
13.6%.

Trong tháng 4, doanh số bán xe nâng nội bộ là 56.626 chiếc, tăng so với cùng kỳ là 11.316 chiếc, tăng 25%. Doanh số bán hàng trong nước cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 4 là 149.247 chiếc, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 8.25%.

Trong tháng 4, 13093 xe nâng xuất khẩu chiếm 18,8% trong tổng doanh số bán hàng của tháng đó, tăng 1599 chiếc hay 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu xe nâng điện trong tháng là 9.077 chiếc, tăng 2335 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tăng 34,6%; Xuất khẩu xe nâng động cơ đốt trong trong tháng là 4.016 chiếc, giảm 736 chiếc so với cùng kỳ năm trước, giảm 15,5%. Xuất khẩu xe nâng điện chiếm 69,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 4, có tổng cộng 48.271 xe nâng đã được xuất khẩu, chiếm 24,4% trong tổng doanh số bán hàng cộng dồn, tăng so với cùng kỳ là 1163 chiếc, tăng 2.47%. Trong đó, lũy kế xuất khẩu xe nâng điện là 33.761 chiếc, tăng so với cùng kỳ là 3953 chiếc, tăng 13,3%; lũy kế xuất khẩu xe nâng điện chiếm 69,9%, và lũy kế xuất khẩu xe nâng động cơ đốt trong là 14.510 chiếc, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 2790 chiếc, giảm 16.1%

electric forklift ()

Thẻ:
Chia sẻ với:

    arrow

    Tham gia danh sách gửi thư

    Nhận bảng giá sản phẩm trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.

    Tiếng Việt
    English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Tiếng Việt